Επικοινωνία
είναι η μαγεία που έχουν οι λέξεις όταν δεν θέλουν να πουν τίποτα…